تالار گفتگوی سايت دوستداران سهراب سپهري


اشعار - بهترین چیز...


- يكشنبه، 28 دي ماه ، 1393 16:53:17
 موضوع مطلب: بهترین چیز...


بهترین چیز رسیدن به نگاهیست که از حادثه عشق تر است.

سهراب عزیز


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 22:23:07
 موضوع مطلب:


آنچه سهراب و شعر او را متمایز و دلنشین میکند عمق معنی چند پهلویی شعر و گیرایی فوقالعاده زیاد اشعار اوست. روانش شاد باد


زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
Powered by phpBB 2.0 .0.23  2006 phpBB Group

Farsi Project : MashhadTeam.Com