+ * -
امروز 5 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
سرود زهر
بيست و دومين و آخرين شعر از دفتر «مرگ رنگ»:مي مكم پستان شب را
وز پي رنگي به افسون تن نيالوده

چشم پر خاكسترش را با نگاه خويش مي كاوم‌.

از پي نابودي ام ، ديري است
زهر ميريزد به رگ هاي خود اين جادوي بي آزرم
تا كند آلوده با آن شير
پس براي آن كه رد فكر او را گم كند فكرم‌،
مي كند رفتار با من نرم‌.
ليك چه غافل‌!
نقشه هاي او چه بي حاصل‌!
نبض من هر لحظه مي خندد به پندارش‌.
او نمي داند كه روييده است ...

 هستي پر بار من در منجلاب زهر
و نمي داند كه من در زهر مي شويم
پيكر هر گريه‌، هر خنده‌،
در نم زهر است كرم فكرمن زنده‌،
در زمين زهر مي رويد گياه تلخ شعر من‌.
بازديد : 9058 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري مرگ رنگ سرود زهر