+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايت



شعر تصادفي از سهراب



ليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
و
هشتمين شعر از دفتر «شرق اندوه» :



آري ، ما غنچه يك خوابيم‌.
- غنچه خواب ؟ آيا مي شكفيم ؟


- يك روزي ، بي جنبش برگ‌.
- اينجا؟
- ني ، در دره مرگ‌.
- تاريكي ، تنهايي‌.
- ني ، خلوت زيبايي‌.
- به تماشا چه كسي مي آيد، چه كسي ما را مي بويد؟
- ....
- و به بادي پرپر...؟
- ...
- و فرودي ديگر؟
- ....

 



بازديد : 8139 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري شرق اندوه و